Bli arrangör

Attrahera nya som vill prova på

Motionsorientering är en satsning på enkla arrangemang för att attrahera nya utövare som vill prova på orientering och för att kunna erbjuda enklare banor under tävlingslika former.

Det är samtidigt ett koncept för att lyfta de traditionella träningsorienteringarna som arrangeras varje vecka runt om i landet.

Genom ett gemensamt namn och webbplats på Internet, motionsorientering.se, marknadsförs och anpassas arrangemangen för allmänheten. På så sätt får klubben ytterligare en möjlighet till nyrekrytering och förtjänst till klubbkassan.

Enkelt att komma igång

Meningen är att det ska vara enkelt att arrangera Motionsorientering. Många klubbar arrangerar Motionsorientering redan idag, utan att veta om det.

För att få definiera aktiviteten ”Motionsorientering” finns det några grundkriterier som alltid ska vara uppfyllda:

  • Att det finns korta och långa banor för såväl nya som mer etablerade i sporten (se exempel i nedanstående guide för att arrangera).
  • Att tryckt eller färgutskriven karta och bana, elektronisk stämpling, samt fria starttider erbjuds.
  • Att ni som arrangör har en instruktör som tar hand om nya på plats.

Inga krav ställs på den grafiska profilen av arrangemanget, men vill ni som arrangörer erbjuda ett mer komplett alternativ, med en gemensam grafisk profil där deltagarna känner igen sig vecka efter vecka, går det också bra. Svenska Orienteringsförbundet tillhandahåller mallar och logotyper för en egen produktion, läs mera under För arrangör.

Hur syns vi på motionsorientering.se?

Om er aktivitet kommer att uppfylla kriterierna ovan, gör följande:

  1. Lägg upp aktiviteten som en närtävling i Eventor.
  2. Under Klasstyper och tävlingsattribut, ange tävlingsattributet ”Motionsorientering”.
  3. Klart!

Aktiviteten dyker upp på motionsorientering.se automatiskt efter en liten stund. Inget särskilt godkännande behövs från SOFT.

Efteråt laddar ni upp resultatet (inkl. sträcktider) till Eventor så visas länkar till resultat och sträcktider automatiskt här på motionsorientering.se.

Tänk på att eventuella korrigeringar och kompletteringar av Eventor-information kan ta en stund att slå igenom på motionsorientering.se.

Guide för att arrangera

I nedanstående guide får du mer inspiration och tips om hur du går tillväga för att komma igång med Motionsorientering:
- hämta hem "Kom igång med Motionsorientering" (version 20150320)